Tulisiko asepalveluksen olla tasa-arvoinen ja rankaisematon?

Kampanjan tavoitteena on tasa-arvoisesti toteutettava asepalvelus ja totaalikieltäytyjien rankaisemisesta luopuminen. Armeijaan voidaan pakottamisen sijasta myös kannustaa, kuten muissa Pohjoismaissa ja lähes kaikissa muissa Euroopan maissa tehdään.

Suomen nykyinen asevelvollisuusmalli perustuu sukupuolten epätasa-arvoiseen kohteluun. Totaalikieltäytyjien rankaiseminen on saanut kritiikkiä muun muassa YK:lta ja Amnestylta ja on oikeustajun vastainen.

Asepalvelus 2020 keräsi tavoitteilleen sitoumuksia kevään 2019 eduskuntavaalien ehdokkailta. Kesällä 2019 olemme mukana puolustusministerille osoitetussa adressikampanjassa.

ASEPALVELUS 2020 -KAMPANJAN TAVOITTEITA TUKEVAT ORGANISAATIOT

OSALLISTU KESKUSTELUUN SOSIAALISESSA MEDIASSA #ASEPALVELUS2020